Jdi na obsah Jdi na menu
 

Novela nařízení, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

14.10.2022 - připravila JUDr. Nataša Randlová

Dne 11. října 2022 bylo vyhlášeno nařízení vlády č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této novely došlo zejména k úpravě minimálních teplot na pracovišti. Účinnost tohoto nařízení byla stanovena na den následující po vyhlášení, tedy na 12. října 2022, zároveň však byla omezena do 30. června 2024. Pokud se do té doby nic nezmění, vrátí se 1. července 2024 minimální teploty na hodnoty před novelou.

Předmětná novela byla hojně medializovaná a dá se tak předpokládat poměrně vysoké povědomí mezi zaměstnanci i zaměstnavateli.

Úprava minimálních teplot na některých pracovištích a v sanitárních místnostech

Jak bylo uvedeno výše, novela spočívá v úpravě, resp. ve snížení minimálních teplot na některých pracovištích. Konkrétně se jedná o změnu tabulky č. 2 přílohy č. 1 nařízení, která se týká nevenkovních pracovišť s neudržovanou teplotou přirozeně větraných, pracovišť, na nichž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a pracovišť s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem. Změny jsou znázorněny v tabulce níže:

Třída práce

Minimální teplota

před novelou

(°C)

Minimální teplota

po novele

(°C)

I

20

18

IIa

18

16

 

Novela nařízení dále dopadá na tabulku č. 3 přílohy č. 1 nařízení, která se týká klimatizovaných pracovišť: Změna se týká těch klimatizovaných pracovišť, kde klimatizace slouží k vytápění, a je patrná v tabulce níže:

Třída práce

Minimální teplota

před novelou

(°C)

Minimální teplota

po novele

(°C)

I

22

18

IIa

20

16

 

Z tabulek výše vyplývá, že se změna minimálních teplot dotýká pouze třídy práce I a třídy práce IIa, hodnoty pro ostatní třídy zůstávají nezměněné. Třídy práce nařízení rozlišuje dle energetického výdeje; jejich výčet a popis druhů práce, které do daných tříd spadají, jsou k nalezení v tabulce č. 1 přílohy č. 1 nařízení. Třída práce I zahrnuje práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitoukancelářské administrativní prácepráce s počítačemlaboratorní práce apod. Do třídy práce IIa spadají práce převážně vsedě spojené s lehkou manuální prací rukou a pažířízení osobního vozidlapráce pokladní a jiné. Pro zmiňovanou tabulku třídící práce dle energetického výdeje platí, že práce v ní neuvedené se zařazují do tříd s ohledem na práce obdobného charakteru, které tabulka obsahuje.  

Dále je oběma tabulkám společné, že byť se hodnoty minimálních teplot před novelou lišily, minimální teploty pro jednotlivé třídy práce jsou pracovištím společné, tedy 18 °C pro třídu práce I a 16 °C pro třídu práce IIa.

Nakonec se novela zaměřuje i na tzv. sanitární zařízení, u kterých je snížení teplot nejmarkantnější. Sanitárními zařízeními nařízení rozumí šatny, umývárny, sprchy a záchody. Výsledné teploty v sanitárních zařízeních upravuje tabulka č. 1 přílohy č. 10 nařízení, a to následovně:

Zařízení

Výsledná teplota

před novelou

(°C)

Výsledná teplota

po novele

(°C)

Šatny

20

18

Umývárny

22

19

Sprchy

25

19

Záchody

18

15

 

Shrnutí

Hlavním cílem novely byla dle předkladatelů revize právního rámce ve vztahu k požadavkům na minimální teplotu na pracovišti s ohledem na současnou situaci, kdy v souvislosti s válkou na Ukrajině dochází k omezování a přerušování dodávek zemního plynu, a kdy lze předpokládat další nárůst a přetrvávání energetické krize. Současné podmínky byly považovány za příliš komfortní, vláda tedy shledala snížení minimálních teplot jako vhodné s ohledem na cíl v podobě úspory energií za současného šetření ochrany zdraví.

Ve výsledku novela sjednocuje minimální teploty pro třídy práce I a IIa, kam patří zejména administrativní kancelářské práce a lehké manuální práce, a to jejich snížením na 18 °C, resp. 16 °C, na pracovištích dle přílohy č. 1 nařízení. Mimo ně dále snižuje výsledné teploty v sanitárních zařízeních, tedy v šatnách, umývárnách, sprchách a na toaletách.

 
 

 

 
TOPlist