Jdi na obsah Jdi na menu
 

Povinné eNeschopenky začnou v plné podobě fungovat od 1. ledna 2020

Připravil Michal Hanuš 

Od 1. ledna 2020 se zavádí tzv. eNeschopenky. Lékaři budou povinni vystavovat potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance jak pro zaměstnavatele, tak i pro správu sociálního zabezpečení pouze elektronicky; cílem má být urychlení nahlášení dočasné pracovní neschopnosti. Dále bude uložena povinnost zaměstnavatelům zasílat podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny OSSZ v elektronické podobě. Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů plnit tuto povinnost, může tak učinit v písemné podobě na předepsaném tiskopise, pokud k tomu mám odpovídající důvod. Pro zaměstnavatele byla současně zakotvena možnost tzv. proaktivních notifikací – zaměstnavatelé budou moci požádat Českou správu sociálního zabezpečení o automatické zasílání oznámení o vzniku dočasných pracovních neschopností u jednotlivých zaměstnanců, což by mělo usnadnit a urychlit kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců. Papírové neschopenky budou existovat i po 1. 1. 2020. V papírové podobě bude nutno ukončit všechny pracovní neschopnosti, které byly také papírově zahájeny. Nová úprava nabývá účinnosti v převážném rozsahu dnem 1. ledna 2020.

(Zákon č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve zn. pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Sbírka zákonů částka 71 ze dne 1. 7. 2019.)

 
 

 

 
TOPlist