Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuality z praxe

Příspěvky

Elektronické docházkové systémy a jejich úskalí

29.9.2022 - připravil Dominik Brůha

Z aplikační praxe je všeobecně známo, že elektronické docházkové systémy postupně nahradily papírové knihy docházky, různé píchačky apod. Elektronické docházkové systémy mohou být více nebo méně sofistikované, mohou být založeny na bázi docházkových terminálů, čipových vstupních karet, otisku prstu apod. Ačkoli dodavatelé uvedených systémů mnohdy prezentují své produkty jako elektronickou evidenci pracovní doby „bez starostí“, ve skutečnosti je společným rizikovým znakem většiny těchto systémů, že způsob jejich používání v praxi mnohdy neladí zcela se zákonem, a to z několika důvodů.

 

Dohoda o ukončení pracovního poměru podepsaná pod nátlakem

26.9.2022 - připravil Tomáš Jelínek

Ústavní soud se ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 2883/21 zastal zaměstnance, jenž uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru pod psychickým nátlakem, proti příliš formalistickému výkladu ze strany Nejvyššího soudu. Ústavní soud zároveň uvedl, že soudy by měly v rámci výkonu práv v souladu s dobrými mravy zmírňovat případnou tvrdost zákona a pojem dobré mravy vykládat i jako příkaz soudci rozhodovat praeter legem, tudíž v souladu se zákonem, či výjimečně dokonce contra legem, tedy v rozporu se zněním zákona.

 

Jednorázová investigace porušení pracovních povinností

13.9.2022 - připravila Anna Diblíková

Jaké má zaměstnavatel možnosti kontroly a na co si dát pozor, pokud podezírá konkrétní zaměstnance, např. ze sdílení informací krytých povinností mlčenlivosti? Článek shrnuje pravidla pro jednorázové investigace porušení pracovních povinností zaměstnanci a jejich nejčastější důsledky.

 

Mzdu za práci přesčas lze po dohodě vyplatit až při čerpání náhradního volna poskytnutého namísto příplatku

5.9.2022 - připravila Alice Mlýnková

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č.j. 6 Ads 138/2022-37 ze dne 25. 8. 2022 navázal na judikaturu pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu a potvrdil správnost postupu zaměstnavatelů, kteří na základě dohody se zaměstnancem neproplácí dosaženou mzdu za práci přesčas ihned za měsíc, kdy byl přesčas odpracován, ale teprve za měsíc, v němž zaměstnanec čerpá náhradní volno poskytnuté dle vzájemné dohody namísto zákonného přesčasového příplatku.

 

Uzavření pracovněprávní dohody e-mailem

19.6.2022 - připravila Tereza Landwehrmann

Existují judikáty, které vyvolají vlnu nadšení ohledně dalšího směřování pracovního práva, které ovšem při detailním pročtení daného soudního rozhodnutí poněkud ochladne. Tereza Landwehrmann se na jeden z těchto případů – rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2061/2021 ze dne 27. 4. 2022, který se týká distančního uzavírání pracovněprávních smluv - zaměřila podrobněji.

 

Pro rodiče malých dětí do 8 let 2 měsíce volna navíc?

1.4.2022 - připravila Ivana Zbořilová

Článek nastiňuje návrh MPSV, týkající se 2 měsíců volna navíc pro rodiče dětí do 8 let.

 

Zaměstnanec nemůže být znevýhodněn při odškodnění pracovního úrazu v důsledku použití speciální pracovněprávní úpravy.

27.1.2022 - připravil Tomáš Jelínek

Nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 2925/20, ze dne 15. 11. 2021.

Zaměstnanec utrpěl jako spolujezdec ve služebním automobilu na pracovní cestě vážný úraz při dopravní autonehodě, v jehož důsledku došlo ke ztížení jeho společenského uplatnění. Zaměstnanec nejdříve uplatnil nárok na bolestné na základě tvrzené objektivní odpovědnosti zaměstnavatele jakožto provozovatele motorového vozidla, nicméně pojišťovna zaměstnavatele utrpěnou újmu na zdraví zaměstnance vyhodnotila jako pracovní úraz...

 

 

Zvýšení základní sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

28.12.2021 - připravila Eva Procházková

Dne 5. listopadu 2021 vláda schválila návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (nařízení vlády o minimální mzdě), ve znění pozdějších předpisů. Novela nařízení byla vyhlášena pod číslem 405/2021 Sb.

 

Otcovská v roce 2022

20.12.2021 - připravila Tereza Landwehrmann

Na sklonku roku dává smysl zaměřit se na legislativní změny platné od roku následujícího. Těch v pracovněprávní oblasti letos není příliš mnoho – vedle standardního navýšení minimální mzdy jsou pro praxi významnější zejména změny týkající se dávky otcovské poporodní péče, tj. tzv. otcovské.

 

Přezkoumatelnost lékařského posudku v pracovněprávních sporech

04.11.2021 - připravil Petr Veselý

Už poněkud evergreenem jsou nejasnosti o tom, do jaké míry jsou pro strany pracovněprávního vztahu závazné lékařské posudky. Nejvyšší soud se k tomu vyjádřil v judikátu sp. zn. 21 Cdo 1096/2021 ze dne 26. srpna 2021 a snad tak definitivně rozřešil tuto otázku, když potvrdil, že lékařské posudky jsou v pracovněprávním soudnictví plně přezkoumatelné.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující » 

 

 
TOPlist