Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuality z praxe

Příspěvky

Nejvyšší soud k nepřímé diskriminaci ve vztahu k zdravotnímu stavu a k žádosti o převedení na jinou práci

17.11.2022 - připravil Ladislav Smejkal

Tématem tohoto příspěvku je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2022 21 Cdo 916/2022. V něm Nejvyšší soud blíže vymezil pojem nepřímé diskriminace dle § 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona ve formě odmítnutí či opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti apod. 

 

Splnění fyzických testů jako požadavek pro výkon práce

2.11.2022 - připravila Tereza Erényi

Nejvyšší soud ve svém  aktuálním rozhodnutí ze dne 15.9.2022 sp. zn. 21 Cdo 209/2021  řešil otázku, za jakých podmínek zaměstnanec nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro výkon sjednané práce.

 

Vybrané aspekty právní změny pohlaví transsexuálního zaměstnance

26.10.2022 - připravila Kateřina Demová

Český právní řád vychází z binárního pojetí pohlaví (žena a muž) určeného podle biologických hledisek, tedy tzv. biologického pohlaví. Každý člověk je však tak jedinečný, že se ukazuje, že takto striktně pojaté vnímání pohlaví, resp. sexuální identity, je z hlediska dodržování lidských práv a svobod neudržitelné. Tento článek se krátce věnuje jednomu z mnoha podtémat této oblasti týkající se LGBT+ osob, a to vybraným otázkám právní změny pohlaví transsexuální*ho zaměstnance*zaměstnankyně („zaměstnanec“).

 

16 minut vyřizování soukromých záležitostí zaměstnancem v pracovní době a možnost ukončit pracovní poměr výpovědí

16 minut vyřizování soukromých záležitostí zaměstnancem v pracovní době a možnost ukončit pracovní poměr výpovědí či okamžitým zrušením

21.10.2022 - připravila Ivana Zbořilová

Článek se zabývá rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 20.5.2022, sp. zn. 21 Cdo 424/2021, a nastiňuje náhled Nejvyššího soudu na krátkou absenci zaměstnance v zaměstnání (16 min), která však byla zaměstnancem vykázána jako výkon práce. Nejvyšší soud dovodil, že úmyslné předstírání výkonu práce, bez ohledu na jeho délku, může představovat zvlášť hrubé porušení povinnosti zaměstnance.

 

Novela nařízení, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

14.10.2022 - připravila JUDr. Nataša Randlová

Dne 11. října 2022 bylo vyhlášeno nařízení vlády č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této novely došlo zejména k úpravě minimálních teplot na pracovišti. Účinnost tohoto nařízení byla stanovena na den následující po vyhlášení, tedy na 12. října 2022, zároveň však byla omezena do 30. června 2024. Pokud se do té doby nic nezmění, vrátí se 1. července 2024 minimální teploty na hodnoty před novelou. 

 

Elektronické docházkové systémy a jejich úskalí

29.9.2022 - připravil Dominik Brůha

Z aplikační praxe je všeobecně známo, že elektronické docházkové systémy postupně nahradily papírové knihy docházky, různé píchačky apod. Elektronické docházkové systémy mohou být více nebo méně sofistikované, mohou být založeny na bázi docházkových terminálů, čipových vstupních karet, otisku prstu apod. Ačkoli dodavatelé uvedených systémů mnohdy prezentují své produkty jako elektronickou evidenci pracovní doby „bez starostí“, ve skutečnosti je společným rizikovým znakem většiny těchto systémů, že způsob jejich používání v praxi mnohdy neladí zcela se zákonem, a to z několika důvodů.

 

Dohoda o ukončení pracovního poměru podepsaná pod nátlakem

26.9.2022 - připravil Tomáš Jelínek

Ústavní soud se ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 2883/21 zastal zaměstnance, jenž uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru pod psychickým nátlakem, proti příliš formalistickému výkladu ze strany Nejvyššího soudu. Ústavní soud zároveň uvedl, že soudy by měly v rámci výkonu práv v souladu s dobrými mravy zmírňovat případnou tvrdost zákona a pojem dobré mravy vykládat i jako příkaz soudci rozhodovat praeter legem, tudíž v souladu se zákonem, či výjimečně dokonce contra legem, tedy v rozporu se zněním zákona.

 

Jednorázová investigace porušení pracovních povinností

13.9.2022 - připravila Anna Diblíková

Jaké má zaměstnavatel možnosti kontroly a na co si dát pozor, pokud podezírá konkrétní zaměstnance, např. ze sdílení informací krytých povinností mlčenlivosti? Článek shrnuje pravidla pro jednorázové investigace porušení pracovních povinností zaměstnanci a jejich nejčastější důsledky.

 

Mzdu za práci přesčas lze po dohodě vyplatit až při čerpání náhradního volna poskytnutého namísto příplatku

5.9.2022 - připravila Alice Mlýnková

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č.j. 6 Ads 138/2022-37 ze dne 25. 8. 2022 navázal na judikaturu pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu a potvrdil správnost postupu zaměstnavatelů, kteří na základě dohody se zaměstnancem neproplácí dosaženou mzdu za práci přesčas ihned za měsíc, kdy byl přesčas odpracován, ale teprve za měsíc, v němž zaměstnanec čerpá náhradní volno poskytnuté dle vzájemné dohody namísto zákonného přesčasového příplatku.

 

Uzavření pracovněprávní dohody e-mailem

19.6.2022 - připravila Tereza Landwehrmann

Existují judikáty, které vyvolají vlnu nadšení ohledně dalšího směřování pracovního práva, které ovšem při detailním pročtení daného soudního rozhodnutí poněkud ochladne. Tereza Landwehrmann se na jeden z těchto případů – rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2061/2021 ze dne 27. 4. 2022, který se týká distančního uzavírání pracovněprávních smluv - zaměřila podrobněji.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující » 

 

 
TOPlist