Jdi na obsah Jdi na menu
 

COVID-19 jako nemoc z povolání

23. 4. 2020 - připravil Petr Veselý

Výbor Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP  vydal dne 25. 3. 2020 stanovisko, kterým potvrdil, že COVID-19 může být nemocí z povolání a stanovil podmínky uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání. Dne 30. 3. 2020 se pak s výše uvedeným stanoviskem ztotožnilo i Ministerstvo zdravotnictví České republiky (https://koronavirus.mzcr.cz/lze-uznat-onemocneni-covid-19-jako-nemoc-z-povolani/). Jaké jsou základní podmínky pro to, aby byl COVID-19 uznán jako nemoc z povolání?

První podmínkou je, že onemocnění musí být klinicky manifestní (musí být podklady ve zdravotnické dokumentaci prokazující klinickou manifestaci, včetně uvedené diagnózy U07.1) a onemocnění musí být rovněž potvrzeno laboratorním vyšetřením. Je nutno upozornit, že ve stanovisku je výslovně uvedeno, že pokud byla osoba pozitivně testována na přítomnost viru (nasofaryngeální výtěr a/nebo serologicky), avšak neonemocněla klinicky manifestním onemocněním COVID-19 (neměla klinické příznaky, například byla pouze v karanténě), nejsou splněna kritéria a není to nemoc z povolání. Neboli za nemoc z povolání lze COVID-19 považovat pouze, pokud má zaměstnanec příznaky nemoci, nepostačí pouze pozitivní test na virus.

Druhou podmínkou je, že zaměstnanec v inkubační době tohoto onemocnění přišel prokazatelně v zaměstnání do úzkého profesního kontaktu s pacientem nebo s jinou osobou (např. sociální pracovníci, policisté, hasiči) s prokázanou pozitivitou na COVID-19. COVID-19 tak nebude považován za nemoc z povolání v případech, kdy zaměstnanec nebyl prokazatelně v zaměstnání v kontaktu s někým, kdo již COVID-19 prokazatelně měl. Výše uvedená podmínka vychází zjevně z faktu, že je fakticky neprokazatelné, kde se zaměstnanec doopravdy nakazil, s ohledem na vysokou infekčnost onemocnění nikdy nelze mít jistotu, jestli to bylo v obchodě, na ulici, v dopravním prostředku, v zaměstnání či kdekoli jinde. Proto bude COVID-19 považován za nemoc z povolání pouze u těch zaměstnanců, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že se nakazili právě v zaměstnání.

 
 

 

 
TOPlist