Jdi na obsah Jdi na menu
 

Je možné podmínit vyplacení zálohy na mzdu za práci přesčas v režimu konta pracovní doby neexistencí exekuce?

2. 1. 2020 - Připravila Anna Diblíková 

Zákon ukládá zaměstnavateli poskytovat zaměstnancům v režimu konta pracovní doby za odvedenou práci během vyrovnávacího období pouze tzv. stálou mzdu. Ostatní závazky, např. za odvedenou práci přesčas, zaměstnavatel kompenzuje až po uzavření daného vyrovnávacího období. 
Poskytnutí zálohy na mzdu, zde konkrétně za práci přesčas v režimu konta pracovní doby, tak představuje ze strany zaměstnavatele dobrovolné plnění. Přestože má zaměstnavatel relativně volnou ruku v nastavení pravidel, kdy zálohu na mzdu poskytne, základní pravidlo, kterému zaměstnavatel nicméně podléhá vždy, je zásada rovného zacházení se zaměstnanci. Zaměstnavatel se tak musí vyvarovat jakéhokoliv diskriminačního jednání a nesmí vázat nárok na poskytování zálohy na mzdu na kritéria, která nejsou objektivně a věcně ospravedlnitelná, např. věk či bezdětnost zaměstnance.


Domnívám se, že podmínění vyplácení takovéto zálohy na mzdu skutečností, že proti zaměstnanci není vedena exekuce, a tedy nejsou nařízeny srážky ze mzdy, by nemělo představovat diskriminační jednání na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel se oprávněně zajímá o návratnost takto vyplacené finanční částky podobně, jako by šlo např. o zaměstnaneckou půjčku. Zejména v režimu konta pracovní doby se může stát, že zaměstnanci nebude v druhé polovině vyrovnávacího období přidělováno očekávané množství práce. Následně by se tak vyplacená záloha mohla stát přeplatkem, který bude zaměstnanec muset vrátit ze svého.

Doporučuji v pravidlech pro poskytnutí zálohy na mzdu konkrétně uvést, kdo a za jakých podmínek má nárok na zálohu na mzdu a uplatňovat to jednotně a bez individuálních výjimek.  

 

 
 

 

 
TOPlist