Jdi na obsah Jdi na menu
 

Koncepční novela zákoníku práce schválena vládou

3. 2. 2020 - připravil Dominik Brůha
 
Koncepční novela zákoníku práce schválena vládou – předpokládaná účinnost od 1. 7. 2020 (koncepční změny v oblasti dovolené od 1. 1. 2021).

Dne 24. 10. 2019 byl podána do vlády návrh koncepční novely zákoníku práce, celý materiál zde.
V novele se navrhují řešit zejména trvale problematické pasáže v zák. práce, mimo jiné:
 1. § 73a: Skončení výkonu práce po odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance již dnem doručení nebo vzdání se tohoto místa (nikoli dnem následujícím po odvolání nebo vzdání se vedoucího místa, jako je tomu dosud).
   
 2. § 211 a násl.: Nová koncepce dovolené má spočívat v jednodušším a spravedlivějším způsobu výpočtu dovolené vyjádřené nově nikoli ve dnech, ale matematicky v hodinách; dále má nově být zakotvena možnost převedení dovolené nad zákonné minimum 4 týdnů do následujícího kalendářního roku.
   
 3. § 223: Krácení dovolené za neomluvenou směnu již nemá být na uvážení zaměstnavatele (v rozsahu od 1 do 3 dnů), ale navrhuje se přejít na pravidlo, aby dovolená byla krácena pouze v tom rozsahu, kolik činila neomluvené zameškání práce. K tomu se navrhuje zvýšit i počet týdnů dovolené, které zaměstnanci nelze v kalendářním roce krátit, a to ze dvou na tři.
   
 4. § 313: Navrhuje se zrušit povinnost vystavovat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) při skončení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce (s některými výjimkami).
   
 5. § 317a: Nový institut sdíleného pracovního místa má umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života. Za sdílení pracovního místa se považuje situace, kdy dva nebo více zaměstnanců sdílí jedno pracovní místo s tím, že se v rozsahu svého pracovního úvazku střídají při výkonu práce tak, aby pracovní místo bylo v pracovní době obsazeno pouze jedním z nich.
   
 6. § 334: Navrhuje se zrušit povinnost zaměstnavatele doručovat zaměstnanci písemnost osobně na jiné místo, než pracoviště; dále se navrhuje umožnit pro účely doručování používat poslední adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil, mají se též sladit se lhůty pro vyzvednutí písemnosti ze strany zaměstnance se lhůtami majoritních poskytovatelů poštovních služeb. Navrhovaná změna dále zvyšuje odpovědnost zaměstnance písemně sdělit zaměstnavateli svoji adresu.
 
 

 

 
TOPlist