Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pro rodiče malých dětí do 8 let 2 měsíce volna navíc?

 

1.4.2022 - připravila Ivana Zbořilová

 

Zná to každý rodič malých dětí, nekonečné dilema, jak sladit rodinný a pracovní život. Na jedné straně stojí nutnost dostát svým pracovním povinnostem, nezřídka i mimo standardní pracovní dobu, na druhé straně je touha trávit co nejvíce času s malými dětmi.

Tomuto požadavku se snaží vyjít vstříc návrh MPSV, který vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.

Návrh počítá s 2 měsíci volna pro rodiče do 8 let věku dítěte, omezen bude však toliko na rodiče v zaměstnaneckém poměru. Na jedno dítě do osmi let věku by mohla čerpat 2 měsíce volna jak matka, tak otec. Volno by mělo být možné vybrat po dnech i po týdnech, až do věku 8 let dítěte. Co se financování týká, je navrhováno, aby uvedené 2 měsíce byly propláceny formou náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem, které by byly zaměstnavateli refundovány slevou na odvodech na sociálním pojištění. Další možností, jak financovat uvedené 2 měsíce volna, je formou sociálních dávek.

Volno by mělo být rodičům náležet na každé dítě, tzn. bude-li mít rodina například 3 děti, bude mít jak otec, tak matka k dispozici 3x2 měsíce volna na každé dítě.

Vláda by měla obdržet návrh ke schválení do konce měsíce dubna 2022, pravidla by měla platit od 2.8.2022.

Návrh je teprve v začátcích, proto sledujme další informace z MPSV.

 

 
 

 

 
TOPlist