Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zvýšení základní sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

28.12.2021 - připravila Eva Procházková

Dne 5. listopadu 2021 vláda schválila usnesením č. 954 návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (nařízení vlády o minimální mzdě), ve znění pozdějších předpisů. Novela nařízení byla vyhlášena pod číslem 405/2021 Sb.

S účinností od 1. ledna 2022 se základní měsíční sazba minimální mzdy zvýší, a to o 1 000Kč – ze stávajících 15 200 Kč na 16 200Kč (o 6,6 %). S tím souvisí i navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací (proporcionálně dle § 112 odst. 2 zák. práce). Nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců odměňovaných platem. 

Srovnání nejnižších úrovní zaručené mzdy pro rok 2021 a 2022 naleznete v níže uvedené tabulce:

 

Skupina

Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro rok 2021 v Kč (měsíční/hodinová)

Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro rok 2022 v Kč (měsíční/hodinová)

1

15 200 

90,50

16 200

96,40

2

16 800 

99,90

17 900

106,50

3

18 500

110,30

19 700

117,50

4

20 500 

121,80

21 800

129,80

5

22 600

134,40

21 100

143,30

6

24 900

148,40

26 600

158,20

7

27 500

163,90

29 400

174,70

8

30 400

181,00

32 400

192,80

 

Doplatek do výše minimální zaručené mzdy

Pokud mzda zaměstnance (veškeré její složky jako základní mzda, nárokové i nenárokové odměny, příplatky poskytované v jiných než zákonem stanovených případech) bez (i) mzdy a příplatků za práci přesčas, (ii) příplatku za práci ve svátek, (iii) příplatku za noční práci, (iv) příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a (v) příplatku za práci v sobotu a/nebo v neděli nedosahuje příslušné nejnižší úrovně (výše) zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen svému zaměstnanci vyplatit kromě mzdy zaměstnance také doplatek, který se rovná rozdílu mezi příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy podle druhu práce příslušného zaměstnance a mzdou dosaženou zaměstnancem v příslušném kalendářním měsíci. Obdobně to platí i veřejné sféře.

Další dopady

Zvýšení základní sazby minimální mzdy se též projeví na výši příplatku za práci ve stiženém pracovním prostředí, který je na ni vázán. Dále se toto zvýšení projeví:

  • v oblasti zdravotního pojištění, kdy dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro placení zdravotního pojištění zaměstnanců a pojištěnců bez zdanitelných příjmů; či

  • navýšení slevy na dani - tzv. školkovného.

 

1) Platí pro 40hodinový pracovní týden. Je-li stanovená týdenní pracovní doba kratší, např. pracuje-li zaměstnanec v nepřetržitém pracovním režimu, nebo došlo-li ke zkrácení stanovené týdenní pracovní doby kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, je třeba minimální úroveň hodinové mzdy poměrně upravit, tj. bude vyšší.

 
 

 

 
TOPlist