Neomezená dovolená jako benefit pro zaměstnance

Anna Diblíková

Datum publikace: 10.02.2021

Koncept neomezené dovolené jako zaměstnaneckého benefitu („benefit“) je stále relativně novým na českém trhu a poskytuje ho pouze několik zaměstnavatelů.

Přestože zákoník práce dává zaměstnavatelům volnost ve výběru a poskytování benefitů, tento benefit má svoje specifika, která je fajn mít na paměti při jeho zavádění. Krátce je proto představíme v tomto článku.

Zaměstnavatel je vždy povinen zaměstnancům poskytnout alespoň zákonný minimální rozsah dovolené, tj. 4 týdny za kalendářní rok. U dovolené pak obecně platí, že:

  • nevyčerpaná část se převádí do následujícího kalendářního roku;
  • v případě ukončení pracovního poměru musí být nevyčerpaná dovolená proplacena zaměstnanci;
  • zaměstnanec dostává náhradu mzdy (ne mzdu) po dobu, kdy je na dovolené. Náhrada mzdy se počítá z odpracované doby a vyplacené odměny za práci, včetně bonusů, za předcházející kalendářní čtvrtletí, a zejména s ohledem na započítání případných bonusů je často vyšší než mzda; a
  • zaměstnavatel je oprávněn zaměstnance z dovolené odvolat a musí v takovém případě nahradit související náklady.

Některé výše uvedené aspekty dovolené nejsou pro benefit „neomezené dovolené“ použitelné nebo vhodné a zaměstnavatel nemusí mít zájem je poskytovat.

Proto lze v první řadě doporučit pojmenovat benefit spíše jako „neomezené (placené) volno“, než používat pojem „dovolená“, který může být zavádějící, a podrobně nastavit pravidla benefitu ve vnitřním předpise.

Při tvorbě zmíněného vnitřního předpisu můžete zvážit také následující:

  • komu budete benefit poskytovat: všem zaměstnancům od začátku pracovního poměru nebo např. až po 12 měsících od vzniku pracovního poměru, kdy bude zřejmé, že se zaměstnanec již zaběhl a osvědčil a máte tak alespoň trochu vyšší jistotu, že benefit nebude zneužívat;
  • jaký bude schvalovací proces čerpání benefitu: kdo bude čerpání benefitu schvalovat, na jak dlouho v kuse a v jaké frekvenci ho lze čerpat, možnost zaměstnavatele zastavit čerpání benefitu a zaměstnance povolat zpět do práce a související povinnost zaměstnavatele uhradit vzniklé náklady (případně do jaké výše);
  • jak bude využití benefitu kompenzováno: mzdou/náhradou mzdy, výslovné upřesnění, že nevyužití benefitu nebude nijak (finančně) kompenzováno, a to ani v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance;
  • kdy bude dovoleno benefit využít: např. zda i v případě nemoci.