Postup novely zákoníku práce

Tomáš Procházka

Datum publikace: 16.02.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo návrh novely zákoníku práce. Většina původně navrhovaných změn byla zachována.

Novelou se nyní bude zabývat vláda, účinnost se předběžně očekává od července 2023 (dovolené dohodářů od ledna 2024). Ačkoliv lze ještě očekávat úpravy, přinášíme základní přehled nejdůležitějších navrhovaných změn:

Práce na dálku / home office ("HO"):

 • Možnost zaměstnanců pečujících o dítě do 9 let (dle původního návrhu 15 let) nebo těhotné zaměstnankyně požádat o HO (dle původního návrhu měli mít na HO právo). Povinnost zaměstnavatele písemně odůvodnit zamítnutí žádosti.
 • Povinnost hradit zaměstnancům (kromě dohodářů) náklady na HO. Možnost platit paušál min. 2,80 Kč za každou hodinu, avšak jen pro určitý okruh nákladů (energie, voda, odpady apod.). Ostatní náklady bude nutné hradit ve skutečné výši.
 • Novela s HO jako benefitem bez úhrady nákladů nepočítá (ačkoliv některá média zveřejnila opačnou informaci, která vycházela z chybně interpretované tiskové konference ministerstva).
 • Nutnost písemné dohody o HO. Návrh už nepočítá s předepsanými náležitostmi.

Digitalizace a doručování:

 • Možnost uzavřít pracovní smlouvu, DPČ nebo DPP elektronicky (např. e-mailem).
 • Možnost zasílání všech dokumentů (včetně například výpovědi) zaměstnanci elektronicky na základě jeho souhlasu. Fikce doručení v 15. den, nepotvrdí-li zaměstnanec převzetí.
 • Doručování elektronicky nebo kdekoliv bude zaměstnanec zastižen postaveno naroveň osobnímu doručení na pracovišti. Možnost doručit poštou, není-li možné doručit na pracovišti zaměstnavatele nebo datovou schránkou.

Dohody o pracovní činnosti a provedení práce:

 • Povinnost zaměstnavatele písemně rozvrhovat pracovní dobu a seznámit zaměstnance s rozvrhem min. 3 dny předem (možnost sjednat kratší dobu).
 • Nárok dohodářů na dovolenou, příplatky a překážky v práci.
 • Možnost dohodáře požádat o přechod na pracovní poměr po odpracování 180 dnů za rok, povinnost písemné odpovědi zaměstnavatele.

Další změny:

 • Zpřísnění povinností formálně informovat zaměstnance o právech a povinnostech z pracovního poměru (rozšíření povinných informací, lhůty pouze 7 dní).
 • Možnost zaměstnankyně s kratším úvazkem z důvodu péče o dítě požádat o návrat na úvazek původní. Povinnost zaměstnavatele písemně odůvodnit zamítnutí žádosti.
 • Písemná žádost o rodičovskou dovolenou 30 dnů předem s uvedením plánované doby trvání.
 • Rozšíření případů, kdy se v soudním sporu předpokládá diskriminace zaměstnance.