Rozvolnění omezení v souvislosti s překračováním hranic

Ondřej Chlada

Datum publikace: 26.06.2020

Jedním z nejzásadnějších zásahů do práv a svobod, které souvisí se šířením pandemie koronaviru, je bezesporu omezení svobody pohybu a pobytu. Počínaje 15.6.2020 jsme se však – alespoň co se Evropské unie (Schengenského prostoru) týče – opět posunuli o něco blíž režimu, který u nás fungoval před vypuknutím pandemie. Byl totiž spuštěn tzv. semafor, tedy systém označující bezpečné země pro cestování, který vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Seznam zemí je uveden primárně ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví (ke stažení zde – i barevná mapa EU s vyznačením jednotlivých států). Semafor funguje následovně:

  • zeleně označené jsou země, ze kterých je možné přicestovat bez omezení jak pro české občany, tak pro cizince;
  • oranžově označených států se Češi budou moci vracet bez omezení, zatímco občané a rezidenti zemí EU+ (jde o členské státy EU, a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie) budou i nadále muset předkládat negativní test;
  • pro občany a rezidenty zemí EU+ spadající do červené kategorie nadále platí podmínky pro vstup definované ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, a při příjezdu z těchto zemí se musí negativním testem po návratu nadále prokazovat jak cizinci, tak i Češi.

Oproti rozdělení států, které bylo prezentováno začátkem měsíce, se epidemiologická situace ještě změnila, a mezi státy s vysokým rizikem nákazy patří aktuálně pouze Švédsko a Portugalsko (a ještě též Slezské vojvodství, tj. vyšší územně-samosprávný celek Polska). Střední riziko nákazy pak představuje Velká Británie a Belgie. Ostatní evropské státy (včetně Francie či Itálie) patří již do skupiny států s nízkým rizikem nákazy.

Další změnou je také nová výjimka ze zákazu, která umožňuje přicestovat vysoce kvalifikovaným pracovníkům vykonávajícím profese spadající do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál (zde se může jednat i o cizince ze třetích zemí, nikoliv jen o občany EU).