Sdílené pracovní místo

Markéta Cibulková

Datum publikace: 26.10.2020

Novela zákoníku práce zavádí od 1.1.2021 do českého pracovního prostředí nový institut, který má usnadnit pracovní život zejména maminkám na mateřské dovolené, seniorům a studentům, kteří nechtějí nebo nemohou pracovat na „plný“ úvazek a zároveň potřebují flexibilně reagovat na situaci v rodině, svoje časové možnosti a sladit tak osobní a pracovní život. Alespoň tak je „sdílené pracovní místo“ prezentováno ministryní práce.

Co to přesně je?

Jde o pracovní místo, na kterém pracují dva a více zaměstnanců s nižším úvazkem, kteří se se zaměstnavatelem písemně dohodli, že společně pokryjí pracovní dobu. Má-li tedy zaměstnavatel více zaměstnanců v pracovním poměru se stejným druhem práce a nižším úvazkem, může se s nimi dohodnout a využít tohoto institutu.

Jak a od kdy to bude fungovat?

Zaměstnanci si dle svých časových možností zvolí, kdy a na jak dlouho budou chodit do práce a zaměstnavateli tento rozvrh s týdenním předstihem předloží. V případě náhlých změn bude možné rozvrh změnit ještě 2 dny předem (nebude-li jiná dohoda). Zároveň se mohou zaměstnanci se zaměstnavatelem domluvit, že v případě nutnosti budou navzájem zastupitelní. Podmínkou je, že půjde o zaměstnance v pracovním poměru se stejným druhem práce a sjednanou kratší pracovní dobou (tj. neuplatní se to logicky na dohody o provedení práce (DPP) nebo provedení činnosti (DPČ). Přestane-li někomu toto aranžmá vyhovovat, má možnost toto sdílení s 15denní výpovědní dobou ukončit s tím, že jeho pracovní poměr bude trvat i nadále v režimu, na jaký byl zvyklý. Sdílené pracovní místo bude možné využít od 1.1.2021.

Pro koho to bude výhodné?

Jednoznačně pro zaměstnance, kteří si zcela nezvykle budou moci flexibilně určit, kdy budou pracovat a kdy se budou věnovat rodině nebo jiným zálibám. Pro zaměstnavatele zde významnější pozitiva (mimo snížení administrativní zátěže s rozvržením pracovní doby – pokud tedy zaměstnanci společný rozvrh pracovní doby včas předloží) nevidím. Dosavadní právní úprava umožňuje, aby se na jednom pracovním místě střídalo více zaměstnanců s tím, že pracovní dobu jim rozvrhuje zaměstnavatel (na rozdíl od sdíleného pracovního místa). Jiné administrativní nebo praktické benefity pro zaměstnavatele jsem nenalezla, ale třeba si praxe tento nový institut oblíbí.