Zvýšení minimální mzdy a změny v cestovních náhradách od 1. ledna 2023

Eva Procházková

Datum publikace: 10.01.2023

Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

Dne 21. prosince 2022 vláda rozhodla o nové výši základní sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro některé skupiny prací s účinností od 1 ledna 2023. Změna byla vyhlášena dne 30. prosince 2022 jako nařízení vlády č. 465/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedeného nařízení došlo ke změně základní sazby minimální mzdy a též nejnižší úrovně zaručené mzdy pro první skupiny prací (1. a 2. platová třída). Tato sazba se zvýšila z 16.200 Kč na 17.300 Kč, tedy o 1.100 Kč (6,8 procenta). Minimální hodinová mzda a hodinová nejnižší úroveň zaručené mzdy pro první skupiny prací tak vzrostla z 96,40 Kč na 103,80 Kč. Oproti minulým rokům nedošlo k navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy pro všechny skupiny prací. Ke zvýšení došlo jen u nejnižší úrovně zaručené mzdy pro osmou skupinu prací (15. a 16. platová třída), a to z 32.400 Kč na 34.600 Kč, neboť dle § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, má být nejnižší úroveň zaručené mzdy v osmé skupině stanovena alespoň ve výši dvojnásobku nejnižší úrovně zaručené mzdy pro první skupinu prací.

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2023

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2022 do 31.12.2022

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

103,80

17 300

96,40

16 200

2.

106,50

17 900

106,50

17 900

3.

117,50

19 700

117,50

19 700

4.

129,80

21 800

129,80

21 800

5.

143,30

24 100

143,30

24 100

6.

158,20

26 600

158,20

26 600

7.

174,70

29 400

174,70

29 400

8.

207,60

34 600

192,80

32 400

Změna základní sazby minimální mzdy má vliv na výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí stejně jako např. na výši pojistného hrazeného osobami bez zdanitelných příjmů či minimální pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců.

Změny v cestovních náhradách

Vyhláška č. 467/2022 Sb. stanoví s účinností od 1. ledna 2023 novou výši základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrnou cenu pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u

 • jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,40 Kč,
 • osobních silničních motorových vozidel nejméně 5,20 Kč.

Zaměstnanci v soukromé sféře mají právo na minimální stravné ve výši:

 • 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnancům ve veřejném sektoru se nově poskytuje stravné v rozpětí: 

 • 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Úprava těchto částek má vliv i na maximální výši uznatelnosti nákladů zaměstnavatele na stravenky či stravenkového paušálu, tato částka se zvýšila na 107,10 Kč za směnu.

Od 1. ledna 2023 se uplatní níže uvedené průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad:

 • 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Aktuální výše stravného pro rok 2023 při zahraničních cestách pak naleznete ve vyhlášce č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023.