CzELA

Czech Employment Lawyers Association

Vítejte na stránkách spolku advokátů specializujících se na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association (CzELA).

CzELA vznikla v roce 2012 a spojila přední české advokáty, kteří dlouhodobě a aktivně působí v oblasti pracovního práva. Jednou z hybných sil, díky kterým byla realizována myšlenka vzniku pracovněprávní asociace, byla potřeba vytvořit prostředí, v němž se odborníci na pracovní právo mohou sejít, podělit se o cenné zkušenosti ze své praxe a společnými silami se pokusit změnit české pracovněprávní prostředí k větší efektivitě a lepšímu fungování.

Upozorňujeme, že CzELA neposkytuje právní služby ani právní poradenství. Pokud máte zájem o tyto služby, obraťte se prosím na jednotlivé členy CzELA, kteří tyto služby poskytují.

Výběr z článků

Zvláštní dlouhodobý pobyt pro občany Ukrajiny

V současné době je občanům Ukrajiny, kteří uprchli v důsledku válečného konfliktu, vydávána dočasná ochrana s platností do konce března 2025. Ohledně jejího dalšího prodloužení probíhají na mezinárodní scéně diskuze, konečné slovo v této věci bude mít Rada Evropské unie.

Řidič – zaměstnanec, mýtné a náhradní mýtné a závazky zaměstnavatele a zaměstnance

V rozsudku ze dne 12. 4. 2024 vydaného v rámci řízení vedeného pod sp. zn. 21 Cdo 1181/2023 se Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda zaměstnavatel, který zaplatil náhradní mýtné v Rakousku na základě výzvy tamního orgánu dozoru v souvislosti s porušením předpisů o placení mýtného svým zaměstnancem (řidičem), plnil svůj vlastní závazek, nebo závazek zaměstnance, a zda mohlo dojít k uzavření smlouvy o půjčce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k úhradě náhradního mýtného.