Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuality z praxe

Příspěvky

Lex Covid

06. 04. 2020 - připravil Ladislav Smejkal

K legislativnímu návhru zakotvujícího možnost žádat o prominutí (navrácení) lhůt v soudních řízeních.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními přijímanými z důvodu ohrožení zdraví onemocněním COVID-19 představila vláda ČR návrh tzv. "Lex Covid Justice". Navržené znění zákona může být ještě v rámci legislativního procesu upravováno, nicméně v případě urychleného svolání schůze poslanecké sněmovny a následného projednání zákona v režimu stavu legislativní nouze je možné očekávat, že předpis nabyde účinnosti již v druhém týdnu měsíce dubna 2020.

 

Zaměstnavatel nesmí jednostranně započítat nárok na náhradu škody ani proti odstupnému

30. 3. 2020 - 21 Cdo 3557/2019 (připravila Marie Janšová)

V pracovněprávních vztazích je započtení obecně přípustné, a to i pokud jde o jednostranné započtení pohledávek zaměstnavatele vůči pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, odměnu z dohody a na náhradu mzdy nebo platu. Pokud by však zaměstnavatel chtěl započítat proti pohledávce zaměstnance svou pohledávku na náhradu škody vůči zaměstnanci, pak toto smí jen na základě dohody o srážkách ze mzdy, nikoli jednostranně.

 

Doručování zaměstnancům a karanténa

24. 3. 2020 - připravila Veronika Bočanová

V posledních dnech jsme se ocitli v trochu jiné realitě, než na kterou jsme byli dosud zvyklí a připravení. S kritickou situací způsobenou epidemií či pandemií koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 je spojena také řada právních problémů souvisejících s faktem, že na tento stav některé zákony České republiky ne přesně doléhají a řadu situací bude nutné řešit netradičním výkladem stávajících právních předpisů.

 

Jak postupovat v případě, že zaměstnanec pozbude zdravotní způsobilost pouze k jednomu z více sjednaných druhů práce?

9. 3. 2020 - 21 Cdo 670/2019 (připravila Ivana Zbořilová)

Ve sporu, který (opakovaně) nejprve projednával Okresní soud v Klatovech, následně Krajský soud v Plzni a posléze Nejvyšší soud České republiky, byl řešen případ, kdy zaměstnanec, v souzené věci žalobce, na základě lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost z příčiny obecného onemocnění k pracovnímu zařazení řidič, údržbář. Z toho důvodu mu jeho zaměstnavatel dal výpověď dle ust. § 52 písm. e) ZP, a to z důvodu, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost z tzv. obecných příčin, tedy z důvodu, které nemají souvislost s pracovním poměrem.

 

Jaké má zaměstnavatel možnosti v souvislosti s opatřeními proti infekčním onemocněním a jaké jsou nároky zaměstnanců?

5. 3. 2020 - připravila Tereza Erényi

V souvislosti se šířením koronaviru níže stručně shrnujeme základní situace, se kterými se zaměstnavatelé aktuálně potýkají a jejich doporučená řešení z pracovněprávního pohledu. Současně přikládáme aktuálně zveřejněné detailní pokyny MPSV.

 

Povinnost zaměstnance k nástupu do práce na výzvu zaměstnavatele za trvání sporu o neplatnosti výpovědi

3. 3. 2020 - připravila Ladislava Jánská

Pokud zaměstnavatel vyzve zaměstnance k opětovnému nástupu do práce v průběhu sporu o neplatnost skončení pracovního poměru a zaměstnanec tak neučiní, je možné s ním rozvázat pracovní poměr výpovědí pro zvlášť hrubé porušení povinností vyplývající z právních předpisů. (rozsudek Nejvyššího soudu Cdo 862/2018 ze dne 16. 1. 2019).

 

Místo výkonu práce jako náležitost pracovního zařazení po odvolání zaměstnance?

24. 2. 2020 - připravila Kateřina Demová

Ústavní soud ČR se v nedávném rozhodnutí zabýval případem odvolaného vedoucího zaměstnance, který napadl platnost výpovědi z pracovního poměru danou mu pro fikci nadbytečnosti. Důvodem byla mimo jiné skutečnost, že zaměstnavatel v návrhu nového pracovního zařazení po odvolání zaměstnance z vedoucího místa neuvedl místo výkonu práce.

 

Koncepční novela zákoníku práce schválena vládou

3. 2. 2020 - připravil Dominik Brůha

Předpokládaná účinnost novely od 1. 7. 2020 (koncepční změny v oblasti dovolené od 1. 1. 2021). Dne 24. 10. 2019 byl podána do vlády návrh koncepční novely zákoníku práce. V novele se navrhují řešit zejména trvale problematické pasáže v zákoníku práce.

 

Valorizace tzv. tabulkových platů

29. 1. 2020 - připravil Dominik Brůha

Nařízením vlády č. 300/2019 Sb. bylo s účinností od 1. 1. 2020 změněno nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Došlo ke zvýšení platů zaměstnanců veřejného a státního sektoru. Měsíční platové tarify se zvyšují plošně všem zaměstnancům o 1.500 Kč.

 

Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

27. 1. 2020 - připravil Dominik Brůha

Dne 27. 11. 2019 se vládní koalice shodla na zvýšení minimální mzdy z 13.350 Kč / měsíc na 14.600 Kč / měsíc. Zvýšení minimální mzdy odpovídá i zvýšení minimálních úrovní tzv. zaručené mzdy, které bylo provedeno novelou č. 347/2019 Sb., jíž se mění nařízení vlády o č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující » 

 

 
TOPlist