Jdi na obsah Jdi na menu
 

Co je „stálé pracoviště“ dle § 87 písm. a) o.s.ř.

21 Cdo 3027/2013 (připravil Jan Procházka) 

Místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být podle pracovní smlouvy vykonávána práce, vyjadřují jen prostory (místa), v nichž je zaměstnavatel oprávněn přidělovat svému zaměstnanci práci a v nichž je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci, zatímco "stálým pracovištěm" je ve smyslu ustanovení § 87 odst.1 písm.a) o.s.ř. jen takový určitý prostor (místo), v němž žalovaný (jako zaměstnanec) skutečně (na základě přidělení zaměstnavatele a podle jeho pokynů) soustavně pracuje; nemůže být proto například stálým pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, jestliže z povahy vykonávané práce vyplývá, že žalovaný (jako zaměstnanec) pravidelně vykonává práci na jiných (dalších) místech. Pravidelné pracoviště má význam - jak vyplývá z ustanovení § 34a zákoníku práce - pro účely cestovních náhrad, a z vymezení pravidelného pracoviště proto nelze činit žádné závěry o tom, kde má žalovaný své "stálé pracoviště".Z hlediska ustanovení § 11 odst.1 věty druhé o.s.ř. jsou totiž rozhodné jen a právě okolnosti, které tu byly v den, kterým bylo zahájeno v projednávané věci řízení; jestliže žalovaný k tomuto dni nevykonával v tomto prostoru (místě) soustavně své zaměstnání (povolání), neboť měl za to, že pracovní poměr účastníků již skončil, nemůže být podle tohoto prostoru (místa) - bez ohledu na cokoliv jiného, včetně okolností uvažovaných soudy - založena místní příslušnost soudu podle ustanovení § 87 odst.1 písm.a) o.s.ř.

 

Celý judikát naleznete zde.

 

 
 

 

 
TOPlist