CzELA

Czech Employment Lawyers Association

Vítejte na stránkách spolku advokátů specializujících se na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association (CzELA).

CzELA vznikla v roce 2012 a spojila přední české advokáty, kteří dlouhodobě a aktivně působí v oblasti pracovního práva. Jednou z hybných sil, díky kterým byla realizována myšlenka vzniku pracovněprávní asociace, byla potřeba vytvořit prostředí, v němž se odborníci na pracovní právo mohou sejít, podělit se o cenné zkušenosti ze své praxe a společnými silami se pokusit změnit české pracovněprávní prostředí k větší efektivitě a lepšímu fungování.

Upozorňujeme, že CzELA neposkytuje právní služby ani právní poradenství. Pokud máte zájem o tyto služby, obraťte se prosím na jednotlivé členy CzELA, kteří tyto služby poskytují.

Výběr z článků

MOHOU TAKÉ OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ KOLEKTIVNĚ VYJEDNÁVAT OHLEDNĚ SVÝCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK?

V aktuální době stávkové aktivity zaměstnanců zejména ve školství zaznívá v praxi otázka, nejčastěji z řad poboček zahraničních společností, zda také kontraktoři – osoby samostatně výdělečné činné (dále jen „OSVČ“) mají právo kolektivně se sdružovat a vyjednávat ohledně svých pracovních podmínek. Je proto nutno připomenout, že na tuto otázku dala odpověď Evropská komise již v roce 2022, kdy vydala Pokyny stanovující pravidla pro uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek OSVČ bez zaměstnanců (dále jen „Pokyny“) .

Daňové a další důsledky výkonu práce na dálku ze zahraničí

Poslední novelou zákoníku práce, účinnou od 1. října 2023, došlo k vyslyšení dlouholetého volání praxe a zakotvení výslovné úpravy home office do tohoto právního předpisu. Nové znění ustanovení § 317 zákoníku práce se tak věnuje práci na dálku, jak je nově práce z domova či odjinud než z pracoviště zaměstnavatele označována.

Zákon o ochraně oznamovatelů – druhá vlna se blíží

Dne 1.8.2023 nabyl účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů, který umožňuje podávání oznámení o možném protiprávním jednání (tj. trestné činy, závažnější přestupky, porušení zákona o ochraně oznamovatelů a porušení jiných právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specifických oblastech) a poskytuje oznamovateli, kterým může být např. zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, obchodní partner nebo člen orgánu právnické osoby, ochranu před případnými odvetnými opatřeními (např. rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy, výpověď nebo odstoupení od smlouvy) ze strany povinných subjektů, tedy zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci, vybraných orgánů veřejné moci a zadavatelů veřejných zakázek.