CzELA

Czech Employment Lawyers Association

Vítejte na stránkách spolku advokátů specializujících se na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association (CzELA).

CzELA vznikla v roce 2012 a spojila přední české advokáty, kteří dlouhodobě a aktivně působí v oblasti pracovního práva. Jednou z hybných sil, díky kterým byla realizována myšlenka vzniku pracovněprávní asociace, byla potřeba vytvořit prostředí, v němž se odborníci na pracovní právo mohou sejít, podělit se o cenné zkušenosti ze své praxe a společnými silami se pokusit změnit české pracovněprávní prostředí k větší efektivitě a lepšímu fungování.

Upozorňujeme, že CzELA neposkytuje právní služby ani právní poradenství. Pokud máte zájem o tyto služby, obraťte se prosím na jednotlivé členy CzELA, kteří tyto služby poskytují.

Výběr z článků

Flexibilní novela zákoníku práce s ambicí účinnosti od ledna 2025

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo v polovině dubna 2024 dlouho očekávanou tzv. flexibilní novelu zákoníku práce, která je výsledkem diskuse expertní pracovní skupiny a vypořádání téměř 120 podnětů od sociálních partnerů, zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, odborníků z pracovněprávní praxe i vládních koaličních stran. Navrhovaná novela zákoníku práce má za cíl reagovat na vývoj a potřeby moderního pracovního trhu a slibuje konkurenceschopné, účelné a prakticky uchopené změny. Počítá se, že paragrafové znění novely bude předloženo vládě v květnu 2024. Samotná novela má nabýt účinnosti v lednu 2025.

Dorovnávání mzdy zaměstnavatelem během mateřské a otcovské dovolené: Benefit, který má svá pravidla

V poslední době se stává poměrně velkým trendem podpora zaměstnanců, kteří se stali čerstvými rodiči a z tohoto důvodu dočasně nevykonávají svou práci. Firmy se těmto zaměstnancům snaží nabídnout různorodá zvýhodnění a úlevy. Mezi jeden takovýto oblíbený benefit patří například dorovnání mzdy během mateřské nebo otcovské dovolené.

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE S PŘEDPOKLÁDANOU ÚČINNOSTÍ K 1.7.2024

Dne 28.3.2024 vláda předložila do Poslanecké sněmovny další novelu zákoníku práce, jejíž účinnost je (poměrně ambiciózně) navržena k 1.7.2024. Novela projednávaná pod sněmovním tiskem č. 663 směřuje k transpozici směrnice EU 2022/2041 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii, která by do českého právního řádu měla být implementována do listopadu 2024. Níže shrnujeme hlavní body navrhované právní úpravy.